Lobinio Sodybos Taisyklės

Šios taikyklės sukurtos tam, kad apsaugoti lankytojus nuo nelaimingų atsitikimų, išvengti nemalonių situacijų bei pilnavertiškai pailsėti.

REZERVAVIMAS – MOKĖJIMAI

 • Atliekamas išankstinis visos sumos apmokėjimas.
 • Jeigu rezervacija yra atšaukiama likus daugiau nei 14 parų iki Jūsų atvykimo laiko, grąžinamas 100% sumos.
 • Jeigu rezervacija atšaukiama likus daugiau kaip 7 paroms, grąžinama 50% sumos.
 • Rezervacijos atšaukimas likus mažiau nei 7 paroms mokėjimas negrąžinamas dėl jokių priežasčių (įskaitant COVID-19, ligos, atšauktų skrydžių, pasikeitusių planų). Vietoje Jūsų gali atvykti Jūsų draugai, kurie privalo būti susipažinę su mūsų sodybos taisyklėmis.
 • Lankytojams neišbuvus rezervuoto laiko, mokestis už neišbūtą laiką nėra gražinamas.

REZERVACIJOS PERKĖLIMAS

 • Rezervaciją galima perkelti likus daugiau nei 14 parų iki atvykimo dienos. Jeigu perkeliant į naują datą, ši data brangesnė, skirtumą apmoka lankytojas. Jeigu naujoji data pigesnė, skirtumas nėra gražinamas, tačiau suteikiama galimybė užsisakyti papildomų paslaugų už šią sumą.
 • Norint perkelti rezervaciją likus mažiau nei 14 parų, tačiau daugiau nei 7 paros iki atvykimo, perkeliama tik 50% užsakymo sumos. Likusią dalį reikia primokėti papildomai.
 • Likus mažiau nei 7 paroms iki atvykimo rezervacijos perkelti negalima.
 • Užsakymo perkėlimas galimas tik 1 kartą.

 ATVYKIMAS-IŠVYKIMAS

 • Atsivešti augintinius į sodybos teritoriją, namelius leidžiama tik suderinus su mumis.
 • Maksimalus lankytojų skaičius nurodomas prieš rezervuojant;  papildomiems Lankytojams paslaugos gali būti teikiamos tik iš anksto pranešus ir apmokėjus pagal įkainius.
 • Lankytojams griežtai draudžiama savo nuožiūra priimti net trumpam atykusius draugus, giminaičius ar kitus žmones.
 • Check-in (Atvykimas) nuo 15:00
 • Check-out (Išvykimas) iki 12:00
 • Ramybės valandos nuo 23:00 iki 08:00
 • Atvykę į sodybą turite susimokėti pilną paslaugų kainą.
 • Lankytojai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (pvz vienos sudaužytos taurės ar indo kaina 5eur)
 • Prieš išvykstant iš sodybos atsiskaityti už papildomas paslaugas bei priduoti nuomojamas patalpas dalyvaujant šeimininkui.

SODYBOS TERITORIJOJE LANKYTOJAI GALI NAUDOTIS:

 • Kubilu              (mokama 50 eur)
 • Pirtimi              (mokama 40 eur)
 • Grill-šašlykine   (nemokama)
 • Dviračiu             (mokama 5 eur)
 • Kazanas            (mokama 5 eur)
 • Valtis                 (mokama 5 eur)
 • Laužaviete (nemokama)
 • Vaikų žaidimo aikštele (nemokama)
 • Poilsio erdvėmis, lieptai (nemokama), naudoti skirtą prie namelio lieptą.

DRAUDŽIAMA

 • Važiuoti į sodybos teritoriją ant žolės su transporto priemone: automobiliai paliekami parkinge.
 • Atsivešti ir laikyti gyvūnus, nesuderinus su savininku.
 • Triukšmauti ar leisti muziką garsiai, po 23 val. muzika turi būti išjungta.
 • Kurti kubilą be šeimininko leidimo ir neišklausius saugos instruktažo.
 • Rūkyti patalpose draudžiama.
 • Pilti alhohilį (alų) ant pirties krosnelės akmenų
 • Lauke naudoti kambarių rankšluosčius, patalynę, anklodes ar kitą vidaus inventorių.
 • Palikti vaikus vienus be priežiūros sodybos teritorijoje, prie tvenkinio.
 • Gaudyti žuvis tvenkinyje.
 • Laužyti medžių šakas ir skinti augalus
 • Mesti higienos priemones į WC.

LANKYTOJAI PRIVALO:

 • Susipažinti su saugos ir vidaus taisyklėmis.
 • Nepaliktų vaikų vienų be priežiūros (neleisti vaikams žaisti vieniems prie tvenkinio); Tėvai/Globėjai privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas pelenines.
 • Kubilą iškurena šeimininkai, naudoti tik išklausius saugos instruktažą. Patiems kurti kubilo negalima.
 • Malkas laikyti tik tam skirtoje vietoje.